Tarife

RADIOGRAFII INTRAORALE

Rx retroalveolară digitală  doar pe e-mail

Rx retroalveolară digitală pe film + e-mail

Status radiologic bimaxilar pe film + e-mail

Rx bitewing  x 1 pe film + e-mail  

Rx bitewing  x 2 pe film + e-mail

Radiografie ocluzală maxilară sau mandibulară  (doar în centrul Floreasca)

Copie radiografie retroalveolară 

30 LEI

35 LEI

300 LEI

35 LEI

70 LEI

95 LEI

20 LEI

RADIOGRAFII EXTRAORALE

Radiografie panoramică  doar pe e-mail 

Radiografie panoramică scală normală 1:1   

Radiografie panoramică scală marită 1.25:1 

Radiografie panoramică scală marită 1.50:1

Teleradiografie laterală sau antero-posterioară

Copie radiografie 2D 

85 LEI

90 LEI

90 LEI

90 LEI

90 LEI

30 LEI

ORTODONȚIE

Radiografie panoramică  în ocluzie e-mail/film + e-mail 

Teleradiografie laterală sau postero-anterioară  e-mail/film + e-mail 

Fotografii extraorale de diagnostic ortodontic e-mail/film + e-mail  

Fotografii intraorale de diagnostic ortodontic e-mail/film + e-mail  

Set ortodontic complet, dosar printat    

Set ortodontic complet doar în format digital

Set ortodontic complet de control doar în format digital 

85 LEI / 90 LEI

85 LEI / 90 LEI

75 LEI / 80 LEI

110 LEI / 120 LEI

340 LEI

280 LEI

200 LEI

CBCT-TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ CU FASCICUL CONIC
(DOSAR PRINTAT, CU ANALIZĂ)

CBCT completă maxilară și mandibulară-Romexis Viewer  inclus

CBCT maxilară și sinus maxilar-Romexis Viewer inclus  

CBCT mandibulară și canal mandibular-Romexis Viewer inclus

CBCT partială maxilară sau CBCT partială mandibulară-Romexis Viewer inclus  

CBCT în scop endodontic (pentru un singur dinte)-Romexis Viewer inclus

850 LEI

500 LEI

500 LEI

350 LEI

210 LEI

CBCT-TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA CU FASCICUL CONIC (DOSAR DIGITAL, CU ANALIZĂ)

CBCT completă maxilară și mandibulară-Romexis Viewer inclus

CBCT maxilară și sinus maxilar- Romexis Viewer inclus 

CBCT mandibulară și canal mandibular-Romexis Viewer inclus 

CBCT parțială maxilară sau CBCT parțială mandibulară – Romexis Viewer inclus 

CBCT în scop endodontic (pentru un singur dinte)-Romexis Viewer inclus

650 LEI

400 LEI

400 LEI

300 LEI

180 LEI

CBCT COMPLETĂ MAXILARĂ ȘI MANDIBULARĂ (DOAR IMAGINI DICOM PE E-MAIL, FĂRĂ ANALIZĂ)

CBCT completă maxilară și mandibulară – Romexis Viewer inclus

CBCT maxilară și sinus maxilar-Romexis Viewer inclus 

CBCT mandibulară și canal mandibular -Romexis Viewer inclus

CBCT parțială maxilară sau CBCT parțială mandibulară- Romexis Viewer Inclus

CBCT în scop endodontic (pentru un singur dinte)-Romexis Viewer inclus

Copie stick USB tomografie

550 LEI

350 LEI

350 LEI

250 LEI

150 LEI

25 LEI

*50% reducere pentru tomografia de control.

Tarife

 / 997 

Radiografii intraorale

Rx retroalveolară digitală  doar pe e-mail
30 LEI

Rx retroalveolară digitală pe film + e-mail
35 LEI

Status radiologic bimaxilar pe film + e-mail
300 LEI

Rx bitewing  x 1 pe film + e-mail 
35 LEI

Rx bitewing x 2 pe film + e-mail
70 LEI

Radiografie ocluzală maxilară sau mandibulară (doar în centrul Floreasca)
95 LEI

Copie radiografie retroalveolară

20 LEI

Radiografii extraorale

Radiografie panoramică doar pe e-mail
85 LEI

Radiografie panoramică scală normală 1:1
90 LEI

Radiografie panoramică scală mărită 1.25:1
90 LEI

Radiografie panoramică scală mărită 1:50
90 LEI

Teleradiografie laterală sau antero-posterioară
90 LEI

Copie radiografie 2D

30 LEI

Ortodonție

Radiografie panoramică  în ocluzie e-mail/film + e-mail
85 LEI / 90 LEI

Teleradiografie laterală sau postero-anterioară e-mail/film + e-mail
85 LEI / 90 LEI

Fotografii extraorale de diagnostic ortodontic e-mail/film + e-mail
75 LEI / 80 LEI

Fotografii intraorale de diagnostic ortodontic e-mail/film + e-mail
110 LEI / 120 LEI

Set ortodontic complet, dosar printat
340 LEI

Set ortodontic complet doar în format digital
280 LEI

Set ortodontic complet de control doar în format digital
200 LEI

CBCT-Tomografie computerizată cu fascicul conic

(dosar printat, cu analiză)

CBCT completă maxilară și mandibulară-Romexis Viewer  inclus
850 LEI

CBCT maxilară și sinus maxilar-Romexis Viewer inclus
500 LEI

CBCT mandibulară și canal mandibular-Romexis Viewer inclus
500 LEI

CBCT partială maxilară sau CBCT partială mandibulară-Romexis Viewer inclus
350 LEI

CBCT în scop endodontic (pentru un singur dinte)-Romexis Viewer inclus
210 LEI

CBCT -Tomografie computerizata cu fascicul conic (dosar digital, cu analiză)

CBCT completă maxilară și mandibulară-Romexis Viewer inclus
650 LEI

CBCT maxilară și sinus maxilar- Romexis Viewer inclus
400 LEI

CBCT mandibulară și canal mandibular-Romexis Viewer inclus
400 LEI 

CBCT parțială maxilară sau CBCT parțială mandibulară – Romexis Viewer inclus
300 LEI

CBCT în scop endodontic (pentru un singur dinte)-Romexis Viewer inclus
180 LEI

Tomografie ATM (TMJ)-Romexis Viewer inclus
350 LEI

Raport de planificare al implantului
100 LEI

CBCT completă maxilară și mandibulară (doar imagini dicom pe e-mail, fără analiză)

CBCT completă maxilară și mandibulară – Romexis Viewer inclus

550 LEI

CBCT maxilară și sinus maxilar-Romexis Viewer inclus

350 LEI

CBCT mandibulară și canal mandibular -Romexis Viewer inclus

350 LEI

CBCT parțială maxilară sau CBCT parțială mandibulară- Romexis Viewer Inclus

250 LEI

CBCT în scop endodontic (pentru un singur dinte)-Romexis Viewer inclus
150 LEI

Copie stick USB tomografie
25 LEI

 

*50% reducere pentru tomografia de control.

Centru de excelență în imagistică dentară

Programările online sunt disponibile 24/24

Calea Floreasca 169, Parter, sector 1, București 014459

0731 446 900

Șoseaua Colentina 3B, Bl.33B, Parter, sector 2, București 021152

0773 888 100