Tarife

RADIOGRAFII INTRAORALE

Rx retroalveolară digitală  doar pe e-mail

Rx retroalveolară digitală pe film și pe e-mail

Status radiologic bimaxilar

Rx bitewing  x 1  

Rx bitewing  x 2

Radiografie ocluzală maxilară sau mandibulară  

Copie radiografie retroalveolară 

25 LEI

30 LEI

300 LEI

30 LEI

60 LEI

90 LEI

20 LEI

RADIOGRAFII EXTRAORALE

Radiografie panoramică  doar pe e-mail 

Radiografie panoramica scala normala 1:1   

Radiografie panoramică scală marită 1.25:1 

Radiografie panoramică scală marită 1.50:1

Teleradiografie laterală sau antero-posterioară

Radiografie ATM

Radiografie sinusuri maxilare 

Copie radiografie 2D 

75 LEI

80 LEI

80 LEI

80 LEI

80 LEI

80 LEI

80 LEI

30 LEI

ORTODONȚIE

Radiografie panoramică  în ocluzie 

Teleradiografie laterală sau postero-anterioară   

Fotografii extraorale de diagnostic ortodontic   

Fotografii intraorale de diagnostic ortodontic   

Set ortodontic complet, dosar printat    

Set ortodontic complet doar în format digital

Set ortodontic complet de control doar în format digital 

80 LEI

80 LEI

70 LEI

100 LEI

300 LEI

240 LEI

190 LEI

CBCT-TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ CU FASCICUL CONIC
(DOSAR PRINTAT, CU ANALIZĂ)

CBCT completă maxilară și mandibulară-Romexis Viewer  inclus

CBCT maxilară și sinus maxilar-Romexis Viewer inclus  

CBCT mandibulară și canal mandibular-Romexis Viewer inclus

CBCT partială maxilară sau CBCT partială mandibulară-Romexis Viewer inclus  

CBCT în scop endodontic (pentru un singur dinte)-Romexis Viewer inclus

850 LEI

500 LEI

500 LEI

350 LEI

210 LEI

CBCT-TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA CU FASCICUL CONIC (DOSAR DIGITAL, CU ANALIZĂ)

CBCT completă maxilară și mandibulară-Romexis Viewer inclus

CBCT maxilară și sinus maxilar- Romexis Viewer inclus 

CBCT mandibulară și canal mandibular-Romexis Viewer inclus 

CBCT parțială maxilară sau CBCT parțială mandibulară – Romexis Viewer inclus 

CBCT în scop endodontic (pentru un singur dinte)-Romexis Viewer inclus

650 LEI

400 LEI

400 LEI

300 LEI

180 LEI

CBCT COMPLETĂ MAXILARĂ ȘI MANDIBULARĂ (DOAR IMAGINI DICOM PE E-MAIL, FĂRĂ ANALIZĂ)

CBCT completă maxilară și mandibulară – Romexis Viewer inclus

CBCT maxilară și sinus maxilar-Romexis Viewer inclus 

CBCT mandibulară și canal mandibular -Romexis Viewer inclus

CBCT parțială maxilară sau CBCT parțială mandibulară- Romexis Viewer Inclus

CBCT în scop endodontic (pentru un singur dinte)-Romexis Viewer inclus

Copie stick USB tomografie

550 LEI

350 LEI

350 LEI

250 LEI

150 LEI

25 LEI

*50% reducere pentru tomografia de control.

Tarife

 

Radiografii intraorale

Rx retroalveolară digitală  doar pe e-mail
25 LEI

Rx retroalveolară digitală pe film și pe e-mail
30 LEI

Status radiologic bimaxilar
300 LEI

Rx bitewing  x 1
30 LEI

Rx bitewing x 2
60 LEI

Radiografie ocluzală maxilară sau mandibulară
90 LEI

Copie radiografie retroalveolară

20 LEI

Radiografii extraorale

Radiografie panoramică doar pe e-mail
75 LEI

Radiografie panoramică scală normală 1:1
80 LEI

Radiografie panoramică scală mărită 1.25:1
80 LEI

Radiografie panoramică scală mărită 1:50
80 LEI

Teleradiografie laterală sau antero-posterioară
80 LEI

Radiografie ATM
80 LEI

Radiografie  sinusuri maxilare
80 LEI

Copie radiografie 2D

30 LEI

Ortodonție

Radiografie panoramică  în ocluzie
80 LEI

Teleradiografie laterală sau postero-anterioară
80 LEI

Fotografii extraorale de diagnostic ortodontic
70 LEI

Fotografii intraorale de diagnostic ortodontic
100 LEI

Set ortodontic complet, dosar printat
300 LEI

Set ortodontic complet doar în format digital
240 LEI

Set ortodontic complet de control doar în format digital
190 LEI

CBCT-Tomografie computerizată cu fascicul conic

(dosar printat, cu analiză)

CBCT completă maxilară și mandibulară-Romexis Viewer  inclus
850 LEI

CBCT maxilară și sinus maxilar-Romexis Viewer inclus
500 LEI

CBCT mandibulară și canal mandibular-Romexis Viewer inclus
500 LEI

CBCT partială maxilară sau CBCT partială mandibulară-Romexis Viewer inclus
350 LEI

CBCT în scop endodontic (pentru un singur dinte)-Romexis Viewer inclus
210 LEI

CBCT -Tomografie computerizata cu fascicul conic (dosar digital, cu analiză)

CBCT completă maxilară și mandibulară-Romexis Viewer inclus
650 LEI

CBCT maxilară și sinus maxilar- Romexis Viewer inclus
400 LEI

CBCT mandibulară și canal mandibular-Romexis Viewer inclus
400 LEI 

CBCT parțială maxilară sau CBCT parțială mandibulară – Romexis Viewer inclus
300 LEI

CBCT în scop endodontic (pentru un singur dinte)-Romexis Viewer inclus
180 LEI

Tomografie ATM (TMJ)-Romexis Viewer inclus
350 LEI

Raport de planificare al implantului
100 LEI

CBCT completă maxilară și mandibulară (doar imagini dicom pe e-mail, fără analiză)

CBCT completă maxilară și mandibulară – Romexis Viewer inclus

550 LEI

CBCT maxilară și sinus maxilar-Romexis Viewer inclus

350 LEI

CBCT mandibulară și canal mandibular -Romexis Viewer inclus

350 LEI

CBCT parțială maxilară sau CBCT parțială mandibulară- Romexis Viewer Inclus

250 LEI

CBCT în scop endodontic (pentru un singur dinte)-Romexis Viewer inclus
150 LEI

Copie stick USB tomografie
25 LEI

 

*50% reducere pentru tomografia de control.

Centru de excelență în imagistică dentară

Programările online sunt disponibile 24/24

Calea Floreasca 169, sector 1, București 014459
0731 446 900

Șoseaua Colentina 3B, Bl.33B, Parter, sector 2, București 021152
0773 888 100